Radonmätning lägenhet

Enligt miljöbalken 26 kap. 19 § ligger ansvaret på fastighetsägare att kontrollera och upprätthålla en säker inomhusmiljö genom att regelbundet mäta radonhalten. Radon, en osynlig gas med potentiellt skadliga effekter,Read More

Stopp i toan

Hur man förhindrar framtida blockeringar, smarta tips för toalettblockeringar. Slutligen är det viktigt att vidta åtgärder för att förhindra framtida stopp. För att förhindra stopp ska du försöka att inteRead More