Investeringar för nybörjare – 10 begrepp som du behöver känna till

Investeringar är ett populärt ämne och ett sätt att öka din ekonomiska förmögenhet. Att komma igång med investeringar kan vara lite överväldigande och förvirrande, eftersom det finns många olika termer och begrepp att förstå. Lär dig mer om några av de grundläggande begrepp som du behöver känna till för att komma igång här.

1. Investeringshorisont: Detta är den tidsperiod som du planerar att hålla dina investeringar. Denna tidsperiod kan vara kort eller lång, beroende på dina investeringsmål.

2. Investeringsrisk: Detta är den risk du löper genom att investera. Det är viktigt att ta hänsyn till denna risk innan man gör investeringar.

3. LEI-kod: En LEI-kod är ett unikt system som hjälper till att identifiera juridiska personer i en globalt tillgänglig databas.

4. Avkastning: Avkastningen är ett sätt att mäta hur framgångsrika dina investeringar är. Det är det belopp som du tjänar på investeringarna efter att alla kostnader har dragits av.

5. Diversifiering: Detta är en strategi som investerare använder för att sprida riskerna med sina investeringar. Det innebär att du investerar i olika typer av tillgångar som matchar varandra för att minska risken.

6. Investeringsstrategi: Investeringsstrategi är det sätt du väljer att investera. Det kan vara baserat på din investeringshorisont, risktolerans eller finansiella mål. Det är viktigt att undersöka olika investeringsstrategier innan du fattar ett beslut. På så sätt kan du se till att du får bästa möjliga avkastning på dina investeringar.

7. Årsränta: Årsränta är den årliga procentuella avgiften, vilket är det vanligaste sättet att beskriva kostnaden för att investera i en investeringsfond.

8. Portfölj: En portfölj är en grupp av aktier, obligationer och andra värdepapper. Kort sagt är det en samling av alla dina investeringar. Det är viktigt att hålla ett öga på din portfölj och se till att den återspeglar din investeringsstrategi och dina personliga preferenser.

9. Värdepapper: Värdepapper är finansiella instrument som du kan köpa och sälja. Detta omfattar aktier, obligationer, skuldsedlar och andra typer av investeringar.

10. Indexfond: En indexfond är en typ av investeringsfond som följer ett index, till exempel S&P 500. Genom att investera i en indexfond får du tillgång till ett stort antal aktier på en gång.

Då är du redo!

Att förstå dessa begrepp är en grundläggande del av att börja investera. När du väl förstår grundläggande termer och begrepp har du en bättre grund att bygga din investeringskunskap på. Det finns andra begrepp som du också bör ta hänsyn till, till exempel handelsregler, marknadsvolatilitet och handlare. Dessa begrepp kommer att hjälpa dig att förstå hur man navigerar på finansmarknaden och fattar välgrundade investeringsbeslut.